1.Ile gram waży 1,505×10²³atomów Ca
2.Ile gram zawiera w sobie 5,6 dm³ tlenu
3.Ile gram siarki trzeba odmierzyć żeby było w niej tyle samo cząsteczek ile w 3,5 g żelaza
4. Ile dm³ wody wydzieli się podczas reakcji 1,4 Fe z HCl

proszę o obliczenia

2

Odpowiedzi

2010-01-16T21:19:13+01:00
1.Ile gram waży 1,505×10²³atomów Ca
masa wapnia to 40g

40g Ca - jest 6,02*10²³ atomów wapnia
x g Ca - jest 1,505*10²³ atomów wapnia
x=40*1,505*10²³/6,02*10²³[g]
x=10g
Odp. 1,505×10²³ waży 10g

2.Ile gram zawiera w sobie 5,6 dm³ tlenu
masa tlenu to 32g bo O₂

32g tlenu - to (w warunkach normalnych) 22,4dm³
x g tlenu - 5,6dm³
x=32*5,6/22,4[g]
x=8g
Odp. 5,6 dm³ tlenu waży 8g

3.Ile gram siarki trzeba odmierzyć żeby było w niej tyle samo cząsteczek ile w 3,5 g żelaza
masa Fe = 55,85g
masa S = 32g

56g Fe - to 6,02*10²³ atomów żelaza
3,5g Fe - to x atomów żelaza
x=3,5*6,02*10²³/56 [atomów]
x=3,76*10²² atomów

32g S - to 6,02*10²³ atomów siarki
y g S - to 3,77*10²² atomów siarki
y=32*3,77*10²²/6,02*10²³[g]
y=2g

4. Ile dm³ wody wydzieli się podczas reakcji 1,4 Fe z HCl
Z tej reakcji nie wydzieli sie woda!
Fe + HCl → FeCl₂ + H₂
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T21:19:57+01:00
1.Ile gram waży 1,505×10²³atomów Ca
1 mol - 6,02 * 10^23 at
n moli - 1,505 * 10^23 at
n = (1,505*10^23) / (6,02*10^23) = 0,25 moli
M Ca = 40 g/mol
n = m/M
0,25moli = m / 40g/mol
m = 0,25moli * 40 g/mol = 10g

2.Ile gram zawiera w sobie 5,6 dm³ tlenu
zakładając, że chodzi o warunki normalne to:
1 mol - 22,4 dm^3
n moli - 5,6 dm^3
n = 5,6dm^3/22,4dm^3 = 0,25 moi
M O2 = 32g/mol
n = m/M
0,25moli = m / 32g/mol
m = 8g

3.Ile gram siarki trzeba odmierzyć żeby było w niej tyle samo cząsteczek ile w 3,5 g żelaza
M Fe = 56g/mol
n = 3,5g / 56g/mol = 0,0625 moli
n = N/Na /*Na
Na * n = N
Na = 6,02 * 10^23 at/mol
N = 0,625mol * 6,02*10^23 at/mol= 3,76 moli

MS = 32 g/mol
n=m/M
n = N/Na
n = (3,75*10^23at) / (6,02 * 10^23at/mol)
= 0,0625 moli
0,625 moli = m / 32g/mol
m = 0,00625 moli*32g/mol = 2g

4. Ile dm³ wody (chyba raczej wodoru) wydzieli się podczas reakcji 1,4 Fe z HCl
zależy od proporcji stechiometrycznych, załóżmy, że HCl masz w nadmiarze

2 mole...........................................3 mole
2Fe + 6HCl -----> 2FeCl3 + 3H2
1,4g.................................................x
112g............................................3 * 22,4 dm3

1,4 g - x
112g - 67,2 dm3

x = (1,4g * 67,2dm3) / 112g = 0,84 dm3
2 3 2