Odpowiedzi

2010-01-16T20:28:53+01:00
Dane
E=10V
Rw=1,5Ω
R=5Ω
szukane
U=?
prawo Ohma dla ca~łego obwodu
I=E/(Rw+R)
I=10V/(1,5Ω+5Ω)=1,54A
różnica potencja~łów na biegunach źród~ła jest mniejsza od E o spadek napięcia na oporze wewnętrznym i jest równa napięciu na żarówce
U=I*R=1,54A*5Ω=7,7V
albo
U=E-I*Rw=10V-1,54A*1,5Ω=7,7V
2010-01-16T20:37:41+01:00
E - sila elektromotoryczna = 10V
Rż - oporność żarówki = 5 Omów
Rw - oporność wewnętrzna źródła = 1,5 Oma
U - napięcie źródła = ?
I - prąd w obwodzie = E/Rż + R = 10/5 + 1,5 = 1,54 A
U = E - IRw = 10 - 1,54 razy 1,5 = 10 - 2,31 = 7,69V
napięcie żródła będzie 7,69 V