Odpowiedzi

2010-01-16T20:35:09+01:00
Angielski

Long ago, when dinosaurs walked the earth, lived people who were on the custom intelligent. They say that the year is 1,000,000,000 history repeats itself. I hope that can happen in a few years.

Polski

Dawno temu, kiedy dinozaury chodziły po ziemi, żyli ludzie, którzy byli nad zwyczaj inteligentni. Mówią, że w 1.000.000.000 roku to historia się powtarza. Mam nadzieję, że może się zdarzyć za kilka lat


1 5 1