Zad.1
Chłopiec ważący 50 kg trzyma w ręku walizkę, która waży 12 kg. Jaka jest siła oddziaływania chłopca na podłogę??
Zad.2
Jaką moc musi mieć silnik windy, by mógł podnosić kabinę z pasażerami o łącznej masie 1200 kg ze stałą szybkością 1 m/s??
Zad.3
Człowiek o masie 60 kg, biegnący z szybkością 4 m/s , wskoczył na nieruchome sanki o masie 5 kg. Jaką szybkość uzyskały sanki??
Zad.4
Lokomotywa o masie 150 t rusza ze stacji i w ciągu 50 s przejeżdża 0,4 km. Oblicz siłę ciągu silników tej lokomotywy. Pomiń opory ruchu.

3

Odpowiedzi

2010-01-16T20:24:21+01:00
Zad.1
Chłopiec ważący 50 kg trzyma w ręku walizkę, która waży 12 kg. Jaka jest siła oddziaływania chłopca na podłogę?
(50kg+12kg)*10m/s^=62kg*10m/s^=620N

Zad.2
Jaką moc musi mieć silnik windy, by mógł podnosić kabinę z pasażerami o łącznej masie 1200 kg ze stałą szybkością 1 m/s?
P=W/t=F*s/t=F*V
F=Q=m*g
1200kg*10m/s^=12000N
P=12000N*1m/s=12000W=12kW

Zad.3
Człowiek o masie 60 kg, biegnący z szybkością 4 m/s , wskoczył na nieruchome sanki o masie 5 kg. Jaką szybkość uzyskały sanki?
60kg*4m/s=5kg*x
240kg*m/s=5kg*x
x=48m/s
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T20:33:28+01:00
Zad.1
Dane:
m1= 50 kg
m2= 12 kg
g= 10 m/s²
Fc=?

Fc= Fchłopca + Fwalizki
Fc= m1 × g + m2 × g = (m1 + m2)× g
Fc= (50 kg + 12 kg) × 10 m/s² = 62 kg × 10 m/s² = 620 kg × m/s² = 620N
Odp. Chłopiec z walizką oddziałuje na podłogę siłą 620 N.

Zad.2
P= W÷t= Fc × s ÷t = Fc × v = 12000 N × 1 m/s² = 12kW

Zad.3
Pcz = Pcz +s
Vcz + s= (mcz × vcz) ÷ mcz +s = 60 kg × 4 m/s ÷ 65 kg ≈ 3,7 m/s

Zad.4
s= a × t² ÷ 2
2s = a × t²
a = 2s ÷ t²
F = m × a = m × 2s ÷ t²= 150000 kg × 800m ÷ 2500 s² = 48000 N = 48 kN
2 5 2
2010-01-16T21:25:04+01:00
1.
F = (50 kg + 12 kg) * 10 m/s² = 62 kg * 10 m/s² = 620 N

2.
P = 12000 N * 1 m/s² = 12 kW

3.
60 kg * 4 m/s : 65 kg ≈ 3,7 m/s

4.
150000 kg * 800m : 2500 s² = 48000 N = 48 kN
1 5 1