Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T20:46:43+01:00
- Wraz ze wzrostem szerokości geograficznej o 1º, temp. Powietrza obniża się o 0,6ºC;
- Taka sama wiązka promieni słonecznych w wyższych szerokościach geograficznych musi ogrzać większą powierzchnię;
- Wyjątek: strefa równikowa, są to niższe temp. Powietrza niż w okolicach 10º. Więcej energii zużywa się tu na parowanie.
 Rozmieszczenie lądów i oceanów – sposób nagrzewania się wielkich mas lądowych i wodnych jest różny;
- Woda nagrzewa się wolno i wolno oddaje swe ciepło (wzrost temp. Zima, spadek latem);
- Lądy nagrzewają się szybko i szybko oddają swe ciepło, co powoduje wzrost temp. Latem i spadek zimą;
- Półkula północna ma nieznacznie wyższe temp., gdyż znajduje się tam więcej lądów niż na półkuli południowej;
1 5 1
  • issa
  • Rozwiązujący
2010-01-16T20:55:32+01:00
Szerokość geograficzna;
-decyduje o występowaniu stref klimatycznych na ziemi
Rozkład lądów i oceanów;
-różnice w nagrzewaniu się i oddawaniu ciepła przez ląd i wodę
Prądy morskie;
-ciepłe powodują podwyższenie tem powietrza, zimne powodują obniżenie tem.
- zimny prąd morski zmniejsza ilość opadów
Wysokość nad poziomem morza;
- wraz ze wzrostem wysokości bezwzględnej temperatura powietrza spada średnoi o 0.6*C na 100m
Ekspozycja stoków;
- na stoku bardziej nasłonecznionym tem są wyższe niż na stoku osłonecznionym
7 4 7