Muszą być obliczenia !


1.Adam , Wojtek i Piotr zbierają stare monety . Do tej pory zebrali razem 147 monet. Wojtek ma o 2 monety więcej niż Adam, Piotr ma o 1 mniej niż Wojtek .Ile monet ma każdy z chłopców ?

odp. to będzie Adam -48 , Wojtek - 50, Piotr -49
zrobić do tego obliczenia .

2.Kasia ma 78 kart telefonicznych , Robert tyle co Kasia i Tomek razem, a Tomek ma połowę kart zebranych przez Kasię i Roberta. Ile kart telefonicznych mają Robert i Tomek ?

zad3.Za 3 znaczki z serii "zamki w polsce" zapłacisz 44,55zł
za 10 takich znaczków zapłacisz:??

zad4 . Dukat to 32 łuty ,jeden łut to ok.13 gramów
ILE Dukatów waży kilogram jabłek.??

zad5. Do ponumerowania wszystkich stron książka z roku 1797roku : "sekreta najtańsze " użyto 390 cyfr.Ile stron liczy książka?


zad6. Obraz w ramie kosztuje 27000 zł.
Obraz jest o 20 000 zł. droższa od ramy ile kosztuje rama ?


zad7. Dukat jest 2 razy droższa od talara. Co więcej kosztuje i ile razy : 6 dukatów czy 18 talarów?

zad8. Obraz Jana Matejki pod tytułem "Portret Zdzisława i Bolesława Włodków jako dzieci "o wymiarach 150cm x 111cm
wyceniono na 1,1mln zł .Ile kosztuje 1 cm kwadratowy tego obrazu?

zad9. Filatelista -amator sprzedał pierwszej osobie połowę znaczków i jeszcze dwa.
Drugiej sprzedał połowę reszty i jeszcze jeden znaczek.Pozostało mu 5 znaczków .Ile sztuk kupił każdy klient ?


zad10 Do bicia kopiejek z 1911 roku,został użyty stop zawierającego jedną czwartą niklu i trzy czwarte miedzi .
Ile miedzi znajduje się w 8 kg tych kopiejek.?
Mają być obliczenia proszę o odpowiedz ;*

2

Odpowiedzi

2010-01-16T21:27:57+01:00
1.
a - il. monet Adama
a+2 - il. monet Wojtka
a+2-1=a+1 - il. monet Piotra

a+a+2+a+1=147
3a=144
a=48

Adam ma 48 monet, Wojtek 50, a Piotr 49
2.
78 - il. kart Kasii
78+x - il. kart Roberta
x=1/2(78+x+78) - il. kart Tomka


x=1/2(78+x+78)
x=39+1/2x+39
1/2x=78
x=156

78+156=234

Robert ma 234 karty, a Tomek 156.

3.
44,55 -> 3
x -> 10

x=44,55*10/3
x=148,50zł

Za 10 takich znaczków zapłacisz 148,50zł

4.
1 -> 13g
32 -> x
x=32*13
x=416g - tyle waży dukat

1 -> 416g
y -> 1000g
y=1000/416
y≈2,4 dukaty

Kilogram jabłek waży ok 2,4 dukaty.

5.Do ponumerowania wszystkich stron książka z roku 1797roku : "sekreta najtańsze " użyto 390 cyfr.Ile stron liczy książka?

Nie rozumiem tego ;/

6.

x - cena ramy
y - cena obrazu

x+y=27000
y=x+20000

x+x+20000=27000
2x=7000
x=3500zł

y=3500+20000
y=23500zł

Rama kosztuje 3500zł.

7.
2y - cena dukata
y - cena talara

6*2y=12y
18y

18 talarów kosztuje 1,5 raza więcej niż 6 dukatów.

8.

150x111=16650cm²

1 100 000 -> 16650cm²
x -> 1cm²

x=1100000/16650
x≈66zł

1cm² tego obrazu kosztuje 66zł.

9.
x - il. znaczków, które posiadał filatelista przed sprzedażą
1/2x+2 - tyle sprzedał pierwszej osobie
1/2*(1/2x-2)+1 = 1/4x-1+1 = 1/4x - tyle sprzedał drugiej osobie

x-(1/2x+2)-1/4x=5
x-1/2x-2-1/4x=5
1/2x-1/4x=7
2/4x-1/4x=7
1/4x=7
x=28

Pierwszy klient kupił 28 znaczków, a drugi 7.

10.
3/4*8=6kg

W 8kg tych kopiejek znajduje się 6kg miedzi.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T21:53:53+01:00
1.Adam , Wojtek i Piotr zbierają stare monety . Do tej pory zebrali razem 147 monet. Wojtek ma o 2 monety więcej niż Adam, Piotr ma o 1 mniej niż Wojtek .Ile monet ma każdy z chłopców ?
x-ilość monet Adama
x+2-ilość monet Wojtka
x+2-1-ilość monet Piotra

x+x+2+x+2-1=147
3x+3=147
3x=147-3
3x=144 /:3
x=48 -ilość monet Adama

x+2=48+2=50 -ilość monet Wojtka

x+2-1=x+1=48+1=49 -ilość monet Piotra

2.Kasia ma 78 kart telefonicznych , Robert tyle co Kasia i Tomek razem, a Tomek ma połowę kart zebranych przez Kasię i Roberta. Ile kart telefonicznych mają Robert i Tomek ?

x-ilość kart Kasi
y-ilość kart Roberta
z-ilość kart Tomka

x=78
y=x+z=78+z
z=(x+y)/2=(78+y)/2

y=78+z
z=(78+y)/2

y=78+z
z=(78+78+z)/2 /*2

y=78+z
2z=156+z

y=78+z
z=156

y=78+z=78+156=234 -ilość kart Roberta
z=156 -ilość kart Tomka

zad3.Za 3 znaczki z serii "zamki w polsce" zapłacisz 44,55zł
za 10 takich znaczków zapłacisz:??

3-44,55zł
10-x

3x=10*44,55
3x=445,5 /:3
x=148,50zł

zad4 . Dukat to 32 łuty ,jeden łut to ok.13 gramów
ILE Dukatów waży kilogram jabłek.??

1dukat=32łuty=32*13g=416g

1kg=1000g
416g=0,416kg

0,416kg-1dukat
1kg-x

0,416x=1 /:0,416
x=2,404≈2,4dukata

zad5. Do ponumerowania wszystkich stron książka z roku 1797roku : "sekreta najtańsze " użyto 390 cyfr.Ile stron liczy książka?

1 - 9 -9cyfr
10 - 99 -90*2=180cyfr
390-189=201cyfr

3x=201 /:3
x=67

99+67=166
Książka liczy 166ston

zad6. Obraz w ramie kosztuje 27000 zł.
Obraz jest o 20 000 zł. droższa od ramy ile kosztuje rama ?
x-cena ramy
x+20000-cena obrazu

x+x+20000=27000
2x=27000-20000
2x=7000 /:2
x=3500 -cena ramy

zad7. Dukat jest 2 razy droższa od talara. Co więcej kosztuje i ile razy : 6 dukatów czy 18 talarów?
2x-cena dukata
x-cena talara

6 dukatów=6*2x=12x
18 talarów=18x

18x/12x=18/12=3/2=1,5
Więcej kosztuje 18talarów, - 1,5 razy więcej

zad8. Obraz Jana Matejki pod tytułem "Portret Zdzisława i Bolesława Włodków jako dzieci "o wymiarach 150cm x 111cm
wyceniono na 1,1mln zł .Ile kosztuje 1 cm kwadratowy tego obrazu?
P=150*111=16650cm²
1,1mln zł=1100000zł
16650cm²-1,1mln zł
1cm²-x

16650x=1100000 zł /:16650
x=66,07zł
1cm² tego obrazu kosztuje 66,07zł

zad9. Filatelista -amator sprzedał pierwszej osobie połowę znaczków i jeszcze dwa.
Drugiej sprzedał połowę reszty i jeszcze jeden znaczek.Pozostało mu 5 znaczków .Ile sztuk kupił każdy klient ?
x-ilość znaczków
x/2 +2 -pierwsza osoba
(x-(x/2 +2))/2 +1-druga osoba

5+ x/2 +2+ (x-(x/2 +2))/2 +1=x /*2
10+x+4+ x-(x/2 +2)+2=2x /*2
20+2x+8+2x-x-4+4=4x
4x-4x-x=-28
-x=-28
x=28

x/2 +2=28/2 +2=14+2=16 znaczków -I osoba
(28-16)/2 +1=12/2 +1=6+1=7 znaczków -II osoba

zad10 Do bicia kopiejek z 1911 roku,został użyty stop zawierającego jedną czwartą niklu i trzy czwarte miedzi .
Ile miedzi znajduje się w 8 kg tych kopiejek.?
1kg kopiejek=1/4 *1kg niklu+3/4 *1kg miedzi
1kg kopiejek-3/4 kgmiedzi
8kg kopiejek-3/4*8kg=3*2=6kg miedzi

W 8kg kopiejek znajduje się 6kg miedzi