1.Wykonaj potęgowanie:
a) (x-1/3)²
b) (1/2a-1/4b)²
c) (-0,2x-1/3y)²

2.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 2ab + 6ac
b) 12x²y - 8xy²
c) 15xyz + 5x²y³z⁴ - 25x⁴y³z²

3. Wykonaj działania:
a) (2x + 3y) - (3x-5y)
b) (14ab -16x) + (3x + 6ab -12)
c) (4b² - 6a²) - [2a² - (4ab + 5b²)]

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T21:17:33+01:00
1a) (x-1/3)²=x²-2/3x²+1/9
b) (1/2a-1/4b)²=1/4a²-2/8ab+1/16b²
c) (-0,2x-1/3y)²=0,04x²-0,4*1/3xy+1/9y²
2a) 2ab + 6ac=2a(b+3c)
b) 12x²y - 8xy²=4xy(3x-2y)
c) 15xyz + 5x²y³zI - 25xIy³z²=5xyz(3+xy²I-5Iy²z)
3a) (2x + 3y) - (3x-5y)=8y-x
b) (14ab -16x) + (3x + 6ab -12)=20ab-13x-12
c) (4b² - 6a²) - [2a² - (4ab + 5b²)] =4ab+9b²-8a²
2010-01-16T21:19:39+01:00
1.
a) (x-⅓)² = x² - 1/6
b) (½a-¼b)²= ¼a²-1/16b²
c) (-0,2x-⅓y)²= 0,4x²-1/9y²

2.
a) 2ab+6ac=2a(b+3c)
b) 12x²y-8xy²=4(3x²y-2xy²)
c) 15xyz+5x²y³z⁴-25x⁴y³z²= 5(3xyz+x²y³z⁴-5x⁴y³z²)

3.
a) (2x+3y)-(3x-5y)=2x+3y-3x+5y=-x+8y=8y-x
b) (14ab-16x)+(3x+6ab-12)=14ab-16x+3x+6ab-12=20ab-13x-12
c) (4b²-6a²)-[2a²-(4ab+5b²)]=4b²-6a²-[2a²-4ab-5b²]=4b²-6a²-2a²+4ab+5b²=9b²-8a²+4ab
2010-01-16T21:27:16+01:00
1.Wykonaj potęgowanie:
a) (x-1/3)²
x² - 2/3x + 1/9
b) (1/2a-1/4b)²
przyjmuję, ze tu jest a*1/2 a nie 1/2a bo zapewne tak było w treści zadania, więc:
a²/4 - ab/4 + b²/16
c) (-0,2x-1/3y)²
x²/25 + 2xy/15 + y²/9

2.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias:
a) 2ab + 6ac
2a(b + 3c)
b) 12x²y - 8xy²
4xy(3x - 2y)
c) 15xyz + 5x²y³z⁴ - 25x⁴y³z²
5xyz(3 + xy²z³ - 5x³y²z)

3. Wykonaj działania:
a) (2x + 3y) - (3x-5y)
2x+3y-3x+5y czyli
x+8y
b) (14ab -16x) + (3x + 6ab -12)
20ab -13x - 12
c) (4b² - 6a²) - [2a² - (4ab + 5b²)]
9b²-8a²+4ab
wyciągając przed nawias będzie to tak:
ab(9b-8a+4)