1. Czy stosunek długości boków trójkąta możę być równy 2:4:6 ? Odpowiedź uzasadnij .
2. Wykorzystując nierówność trójkąta, odowodnij, żę przyprostokątna w dowolnym trójkącie prostokątnym jest krótsza od przeciwprostokątnej.
3. Uzasadnij, że w dowolnym pięciokącie wypukłym długość każdego boku jest mniejsza od sumy długości boków pozostałych .

1

Odpowiedzi

2010-01-16T21:07:17+01:00
1. nie, ponieważ suma 2 krótszych boków jest równa długości najdłuższego boku... a powinna być dłuższa by był trójkąt ;)
3. tak musi być pownieważ gdyby boki pięciokąta były dłusze od sumy pozostałych boków lub równe... wtedy powstawała by linia prosta a nie pięciokąt ;)
3 4 3