Zad. 4/146 (podręcznik matematyka wokół nas 1 gimn.)
Uporządkuj jednomiany.
a) (-4)×2×(-3⅛)×⅕=
b) (-0.1)×x×10xy²=
c) (-a)×6x²y×(-5y)×(-0.4)=
d) ½×x×x×x×(-2y)×(-y)×(-y)=
e) ½ababababab×(-2)=
f) (-1)×(-1)×(-1)×xyxy×(-1)=
g) (-3)²×(-3)×a²bb×(-3)=
h) (6mn²)×⅓m³×(-2)×n=

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T22:18:32+01:00
A) (-4)×2×(-3⅛)×¹/₅=-8×(-²⁵/₈)×(¹/₅)=5
b) (-0.1)×x×10xy²=-x²y²
c) (-a)×6x²y×(-5y)×(-0.4)=-12ax²y²
d) ½×x×x×x×(-2y)×(-y)×(-y)=-x³y³
e) ½ababababab×(-2)=-a⁵b⁵
f) (-1)×(-1)×(-1)×xyxy×(-1)=x²y²
g) (-3)²×(-3)×a²bb×(-3)=81a²b²
h) (6mn²)×⅓m³×(-2)×n=-4m⁴n³
22 4 22