Aby zaparzyć herbatę, Tomek chce użyć czajnika elektrycznego o mocy 2 kW. Czy może go włączyć,jeżeli instalację elektryczną zabezpieczono bezpiecznikiem 20A i włączono już żarówkę o mocy W, żarówkę o mocy 69W oraz kuchenkę mikrofalową o mocy 1,5kW.Przyjmij napięcie w instalacji elektrycznej 230V. Zapiz obliczenia.

1

Odpowiedzi

2010-01-16T21:40:28+01:00
Całkowita Moc (P) = 1500 W + 100 W + 60 W + 2000 W = 3660 W
Napięcie (U) = 230 V
P=UI
P/U=I
3660/230=I
I=16 A (w przybliżeniu)
Odp: Może podłączyć, gdyż po podłączeniu natężenie nie przekroczy 20 A