1.Rozwiąż równanie 1/4x+8=1/2x
2.Kilku pracownikow zarobiło 12000zł do równego podziału.Gdyby było ich o 4 mniej,wówczas każdy otrzymałby wynagrodzenie trzy razy więkrze.Pracowników było...Wiem że musi wyjsć 6 pracowników,ale jak to obliczyć???
3.W pustym pokoju o wymiarach 4m 3m 2,5m znajduje sie...Wyjdzie 6300litrów tlenu,ale jak to obliczyć???
4.O ile więcej azotu niż tlenu znajduje sie w 2/3 litra powietrza??
Help!:)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-16T22:11:37+01:00
3.
Objętość pojoju - 4 * 3 * 2,5 = 30m³ = 30000 dm³ = 30000 l
Jak może wiesz w powietrzu jest 21% tlenu. A więc w pokoju jest 30000 * 21% = 30000 * 0,21 = 6300 l

Azotu jest 78%
30000 * 78% = 23400
23400 : 6300 = 3 i 5/7

Odp: W pokoju znajduje się 6300l tlenu i 23400 azotu. Azotu jest 3 i 5/7 raza więcej, niż tlenu.