Odpowiedzi

2010-01-16T22:59:48+01:00
/ kreska ułamkowa liczniki i mianowniki w razie potrzeby będę umieszczała w nawiasach)
* razy

4(2x+3)-2(4y-1)=30 (dzielę przez 2)
(5x+1)/3 - (y-3)/4 = 3 (mnożę przez 12)

2(2x+3) - (4y-1) = 15
4(5x+1) - 3(y-3) = 36

4x + 6 - 4y + 1 = 15
20x + 4 - 3y + 9 = 36

4x - 4y = 8 (mnożę przez -5)
20x - 3y = 23

-20x + 20y = -40
20x - 3y = 23
------------------- +
17y = -17
y = -1

4x - 4y = 8
4x + 4 = 8
4x = 4
x = 1

Rozwiązaniem jest para liczb x=1, y=-1.