Średnie zasolenie mórz.:
M. Bałtyckie 7%
M. Śródziemne 4%
M.Czerwone 4,2%Ile wody trzeba dodać do 1 kg wody z Morza Czerwonego, aby otrzymać wodę o stężeniu soli takim jak w Morzu Śródziemnym.?


Zapisz w jak najproszczej postaci:
-3(1-2y) + ¹/₂(6-12y)
-(x-2) -4 (¹/₂-x)

w postaci najprostszej sumy algebraicznej.
2(2x+3)(2x-1)
-(x+7)(x-3)
1-(z+5)(z-1)
2k² - (k+3) (2k+4)
-3 (a+2b)(a-b) +3a²


Z góry dziękuję ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T15:08:48+02:00
Zapisz w jak najproszczej postaci:
-3(1-2y) + ¹/₂(6-12y) = -3 + 6y + 3 - 6y = 0
-(x-2) -4 (¹/₂-x) = -x + 2 - 2 + 4x = 3x

w postaci najprostszej sumy algebraicznej.
2(2x+3)(2x-1) = 2(4x-2x+6x-3) = 8x-4x+12x-6 = 16x - 6
-(x+7)(x-3) = -x^2+3x-7x+21 = x^2-4x+21
1-(z+5)(z-1) = 1 - z^2+z-5z+5 = z^2 -4z+6
2k² - (k+3) (2k+4) = 2k^2 - 2k^2-4k-6k-12 = -10k -12
-3 (a+2b)(a-b) +3a² = -3(a^2-ab+2ab-2b^2) +3a^2 = -3a^2 + 3ab -6ab + 6b^2 +3a^2 = -3ab + 6b^2