Odpowiedzi

2010-01-16T22:28:12+01:00
Przyczyny:
-Obawa przed nędzą i uratą pracy
-Zła polityka socjalna prawa np. małe zasiłki dla rodzin
Skutki:
Starzenie się społeczeństwa. Zamknięcie przedszkoli i żłobków.
Brak ludzi płacących podadków utrzymujących emerytów.
1 5 1
2010-01-16T22:28:23+01:00
Przyczyny: -Liczba rodzonych się dzięci jest nisza niż osób umierających
-coaz więcej ludzi poświęca znaczną częć swojego czasu na pracę odładając decyzję o założeniu rodziny
Skutki:-zmniejsza się ilość populacji
-sredni wiek człowieka wynosi ok. 60 lat