Określ zawartość każdej z probówek na podstawie podanych opisów.

W probówce 1 tlące się łuczywo zapala się jasnym płomieniem.
Zawartość probówki 2 powoduje mętnienie wody wapiennej.
Gaz w probówce 3 spala się niebieskim płomieniem, a produktami reakcji spalania całkowitego są gaz z probówki 2 i woda. Gaz ten zmieszany z powietrzem tworzy mieszninę wybuchową.
W probówce 4 znajduje się gaz, który jest produktem teakcji spalania niecałkowitego gazu z probówki 3.

1.______ 2.______ 3.______ 4.______

1

Odpowiedzi

2009-09-28T19:47:58+02:00
1. Tlen
2. Dwutlenek węgla (to jest reakcja charakterystyczna dla CO₂)
3. Metan
4. Tlenek węgla (II) (czyli czad)
16 4 16