Odpowiedzi

2010-01-16T23:19:40+01:00
Panie Boże proszę Cię o zdrowie dla mojej rodziny i przyjaciół
O łaskę dla potrzebujących
O wyrozumiałość i cierpliwość
Proszę również o pokój na świecie
bo tylko Ty możesz to uczynić
Wznosząc do Ciebie błagalnie ręce
Modlę się o lepszy dzień

coś w tym stylu xd
2010-01-17T01:48:40+01:00
Wierzę w Twoje zmartwychwstanie, Panie, Jezu Chryste!
Bądź uwielbiony Jezu Chryste, Synu Boga żywego,
któryś prawdziwie powstał z martwych,
któryś ukazał się uczniom i Piotrowi,
któryś pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony,
któryś poszedł do Emaus ze smucącymi się uczniami,
któryś uradował Matkę swoją i Marię Magdalenę.
Przyjmij, Panie Jezu, moje dziękczynienie za radość
płynącą z Twojej obietnicy naszego zmartwychwstania.