Odpowiedzi

2010-01-17T00:47:04+01:00
Zadanie 25:
na rysunku rysujesz dwie probówki połączone na górze rurką. w jednej jest woda z wywarem z czerwonej kapusty, w drugiej siarka i powietrze

Wniosek: Siarka w reakcji utleniania tlenku i połączenia z wodą tworzy kwas i barwi wywar z czerwonej kapusty na czerwono.
Równania reakcji: S + O2 -> SO2
2 SO2 + O2 -> 2SO3
SO3 + H2O -> H2SO3

zadanie 26:
A - SO2
B - SO3
C - H2SO4
D - H2SO3
E - FeS

1. S + O2 -> SO2
2. 2 SO2 + O2 -> 4 SO3
3. SO3 + H2O -> H2SO4
4. S + Fe -> FeS
5. SO2 + H2O -> H2SO3
6. H2SO3 -> SO2 + H20

zadanie 33:
masa cząsteczkowa: 61,996 unitów
wartościowość reszty kwasowej: II
zawartość %:
%H - 3,25%
%C - 77,38%
%O - 19,37%
zastosowanie: napoje gazowane

zadanie 34:
Obserwacje: Wywar z cz. kapusty zabarwił się na czerwono
Wniosek: Tlenek węgla (IV) reaguje z wodą i tworzy kwas węglowy
Równanie reakcji: CO2 + H2O -> H2CO3