Odpowiedzi

2010-01-17T00:36:17+01:00
Zadanie 35:
Obserwacje: Woda z oranżem metylowym zabarwia się na czerwono
Wniosek: Tlenek węgla (IV) jest tlenkiem kwasowym kwasu węglowego

zadanie 36:
1. 2C + O2 -> 2CO
2. 2CO + O2 -> 2CO2
3. CO2 + H20 -> H2CO3
4. H2CO3 -> CO2 + H2O

zadanie 37:
w większości masz, w miejscu 'wartościowość fosforu i reszty kwasowej' powinno być: P - V, PO4 3- - 3
model cząsteczki - w środku duże kółko, w nim P. z kółkiem tym łączą się 4 mniejsze kółka z 'O' w środku. z kolei z tymi czterema kółkami łączą się kolejne kółka z 'H', ale nie łączą się one z 'P' xd zamotane, ale mam nadzieję, że rozumiesz =]
wzór strukturalny - poszukaj w książce

zadanie 38:
Wniosek: Tlenek fosforu (V) reaguje z wodą, tworząc kwas fosforowy
Równania reakcji: P4 + 5O2 -> P4O10
P4O10 + 6H2O -> 4H3PO4

zadanie 39:
błędy sam/-a znajdź, poprawne zdania:
Jest bezbarwną substancją stałą. Ma budowę krystaliczną i jest kwasem trwałym. Dobrze rozpuszcza się w wodzie i działa drażniąco na skórę i błony śluzowe. Jest składnikiem niektórych napojów typu cola. Dodaje się do im do smaku. Wykorzystuje się go do produkcji cementu porcelanowego do plomb i nawozów sztucznych. W jego roztworze oranż metylowy i papierek uniwersalny barwią się na czerwono. Stosowany jest jako odrdzewiacz żelaznych przedmiotów.

zadanie 40:
w pierwszym wierszu: I P4O10, V P4O10 + 2H2O -> 4H3PO4
w drugim wierszu: IV P4O10, V P4O10 + 4H2O -> 2H2P2O7
w trzecim wierszu: III P4O10, V P4O10 + H2O -> H3PO3