Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-16T23:34:18+01:00
Jaki incydent zapoczątkował wojne trzydiestoletnią????
* tłem rywalizacji stały się sprzeczności polityczne i ekonomiczne pomiędzy krajami europejskimi oraz złamanie się ustroju feudalnego.


wymień cechy monarchi absolutnej...
*charakteryzowała się niepodzielnym skupieniem pełni władzy w rękach jednostki.
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T00:33:23+01:00
Wojnę trzydziestoletnią zapoczątkował konflikt pomiędzy protestanckimi państwami Rzeszy niemieckiej wspieranymi przez inne państwa europejskie (takie jak Szwecja, Dania, Republika Zjednoczonych Prowincji, Francja) a katolicką dynastią .

Cechy monarchii absolutnej
-władza króla jest nieograniczona
-osoba władcy jest całkowicie utożsamiana z państwem.
-centralizacja władzy
-odsunięcie reprezentacji stanów od decyzji politycznych
-rozwój zawodowego wojska na utrzymaniu państwa
-rozwój systemu skarbowo-podatkowego
-rozwój administracji królewskiej zależnej od monarchy
-podporządkowanie kościoła państwu