1.wartością wyrażenia pierwiastek 8* 8 do potegi 2 * 125 pod kreską pierwiastek 32* 5 do potegi 3 jest liczba??
2.liczba odwrotna do liczby pierwiastek 3- pierwiastek 2 jest??
3.wartość końcowa kapitału 2400zł umieszczonego w banku na 10%(odsteki naliczane po roku) po dwóch latach wynosi:(pamiętaj o podatku)??
4.przedstawiając wyrażenie 8 do potęgi 12 w postaci potęgi...

1

Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-17T01:11:25+01:00
1.
√8×8²×125
------------ =
√32×5³

√8×8²×25×5
-------------- =
√8×4×5²×5

√8×8²×5²×5
-------------- =
√8×2²×5²×5

8×5 √8×5
-------------- = ⁴⁰/₁₀ = 4
2×5√8×5

(Zapisz to jedno za drugim, tu inaczej tego typu ułamków zapisywać się nie da)

2.
Liczba odwrotna do √3 - √2 to liczba:
1
--------- =
√3 - √2

1 × (√3 + √2)
------------------------ =
(√3 - √2) × (√3 + √2)

√3 + √2
--------------- =
(√3)² - (√2)²

√3 + √2
--------- =
3 - 2

√3 + √2
--------- = √3 + √2
1

Liczbą odwrotną do liczby √3 - √2 jest liczba √3 + √2

3.
Ko - kapitał początkowy
p - procent dopisywany (stopa procentowa)
n - ile razy dopisywano odsetki
K - kapitał końcowy
Aby obliczyć kapitał końcowy możemy zastosować wzór:
K = Ko × (1 + p)^n (^n - do potęgi n-tej)
Jednak musimy uwzględnić 19% podatek od uzyskanych odsetek
czyli p - 19%p = p - 0,19p = 0,81p stąd otrzymujemy wzór
K = Ko × (1 + 0,81p)^n
Ko = 2400 zł
p = 10% = 0,1
n = 2
K = 2400 × (1 + 0,81 × 0,1)² = 2400 × (1 + 0,081)² = 2400 × (1,081)² ≈ 2400 × 1,1686 ≈ 2804,6 zł

4. Nie bardzo wiadomo o co chodzi w tym zadaniu? Może
8¹² = (2³)¹² = 2³⁶