Odpowiedzi

2010-01-17T00:15:07+01:00
Zadanie 54:
[nie jestem w 100% pewna]
A - S
B - H2
C - 2H[na górze +]
D - S[na górze 2-]
E - SO2
F - SO3
G - H2SO4
H - SO4 [na górze 2-]
I - H2SO3
J - SO3 [na górze 2-]
K - Cl2
L - MgCl2
M - Cl [na górze -]

1. HCl -> [strzałka z 'H2O' nad nią] H [na górze +] + Cl [na górze -]
2. 2HCl + Mg -> MgCl2 + H2
3. H2 + Cl2 -> 2HCl
4. S + H2 -> H2S
5. H2S -> [z 'H2O'] 2H [na górze +] + S [na górze 2-]
6. S + O2 -> SO2
7. SO2 + H20 -> H2SO3
8. H2SO3 -> [z 'H2O'] 2H [na górze +] + SO3 [na górze 2-]
9. 2SO2 + O2 -> 2SO3
10. SO3 + H20 -> H2SO4
11. H2SO4 -> [z 'H2O'] 2H [na górze +] + SO4 [na górze 2-]

zadanie 44:
a) HNO3 -> H [na górze +] + NO3 [na górze -]
b) HCl -> H [na górze +] + już napisane (;
(...) kationy wodoru i aniony chlorowe
c) H2S -> 2H [na górze +] + S [na górze 2-]
kwas siarkowodorowy dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe
d) H2SO4 -> 2H [na górze +] + SO4 [na górze 2-]
kwas siarkowy (VI) dysocjuje na kationy wodoru i aniony siarczkowe (VI)
e) H3PO4 -> reszta napisana
kwas fosforowy (V) dysocjuje na kationy wodoru i aniony fluorowe (V)
f) HClO4 -> reszta napisana
kwas chlorowy (VII) dysocjuje na kationy wodoru i aniony chlorowe (VII)

zadanie 45:
1) związki chemiczne o ogólnym wzorze H [na dole małe 'm' na górze 'I'] R [na górze małe 'm']; mogą być beztlenowe lub tlenowe
2) H2O
3) nauka badająca naturę i własności substancji
5) rozpad cząsteczek elektrolitów na jony