Odpowiedzi

2010-01-17T04:20:23+01:00
Stosując prawa mechaniki kwantowej możemy obliczyc energię elektronów w atomach.gdyż widma emitowanych fal są inne dla każdego atomu,i inne dla atomów częściowo zjonizowanych(częsc elektronów jest jest oderwana).Z pomiarów długości fal linii widmowych dla danej substancji w stanie gazowym można zidentyfikowac wszystkie pierwiastki.Pomiary te nazywamy analizą spektralną,a urządzenie do tego celu to spektroskop,którego główną częścią jest pryzmat lub siatka dyfrakcyjna.