Odpowiedzi

2010-01-17T09:26:03+01:00
Tlen w reakcjach chemicznych zapisuje sie z dwójką w indeksie dolnym!

a.) 4 Na + O2 --> 2 Na2O

b.) 4 Cu + O2 --> 2 Cu2O

c.) 4 Al + 3 O2 --> 2 Al2O3

d.) C + O2 --> CO2

e.) 2 Ca + O2 --> 2 CaO

f.) Pb + O2 --> PbO2

g.) 2 Cu + O2 --> 2 CuO
4 2 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T09:33:38+01:00
4Na + O2 ----> 2Na2O (druga 2 przy Na jest mała)

4Cu + O2 ----> 2Cu2O (druga dwójka przy Cu jest mała)

4Al + 3O2 ----> 2Al2O3 (druga dwójka przy Al jest mała)

C + O2 ----> CO2

2Ca + O2 ----> 2CaO

Pb + O2 ----> PbO2

2Cu + O2 ----> 2CuO

oczywiście 2 przy tlenie zapisujemy małą liczbą ;)
6 4 6
2010-01-17T10:54:49+01:00
4Na + O₂ → 2Na₂O
4Cu + O₂ → 2Cu₂O
4Al + 3O₂ → 2Al₂O₃
C + O₂ → CO₂
2Ca + O₂ → 2CaO
Pb + O₂ → PbO₂
2Cu + O₂ → 2CuO
6 3 6