1.Za trzy czekolady i makaron zapłacono 13,20zł.Cena czekolady to 2\over5 ceny makaronu.Ile kosztuje jedna czekolada?

4.Zbyszek ma półtora raza więcej lat niż Marek,który ma dwa razy tyle lat co Grzesiek.Razem maja 48 lat.Ile lar ma każdy z nich?
5.Pastwo Nowakowie maja trzech synów.Pan Nowak zapytany o wiek synów powiedział" Lata najmłodszego syna są liczbą parzystą,drugi syn jest o 5 lat starszy od niego, a najstarszy ma 2 razy wiecej lat od najmłodszego syna.Wszystkie dzieci razem maja 45 lat".Ile lat ma każde z dzieci panstwa Nowaków.
6.Uczniowie należący do koła turystycznego zorganizowali wycieczkę autokarową.W ciągu trzech dni przejechali o 20 km więcej niż drugiego dnia, a trzeciego dnia o 10 kmmnie niż drugiego.Oblicz ile kilometrów uczniowie przejechali każdego dnia?
7.Na lekcji matematyki odbyła się nie zapowiedziana kartkówka.Uczniowie uzyskali następujące wyniki: ocen bardzo dobrych było 2 razy więcej niż dobrych i o 4 mnie niż dostatecznych,ocen dostatecznych było 12,dopuszczających o 50 % mniej niż dostatecznych, a niedostatecznych o 50 % mniej niż dopuszczających.Ile osób pisało kartkówkę?

Bardzo,bardzo proszę o pomoc.Jest to dla mnie naprawdę bardzo ważne

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T10:24:06+01:00
4. Grzesiek- x lat
Marek- 2x lat
Zbyszek- 1,5*(2x)

1,5*(2x)+2x+x=48
3x+2x+x=48
6x=48
x=8

Grzesiek- 8lat
Marek- 2*8lat=16 lat
Zbyszek- 1,5*16 lat=24 lata.

5. 1 syn- x lat
2 syn- x+5 lat
3 syn- 2x lat

x+(x+5)+2x=45
4x+5=45
4x=40
x=10

1 syn=10 lat
2 syn= 10+5=15 lat
3 syn= 2*10=20 lat

7.dost-12
dop-50%*12=6
ndst-50%*dop= 50%*6=3
bdb- dost-4=12-4=8
db= 2*db=8 db=4
12+6+3+8+4= 33
Odp:Kartkówkę pisały 33 osoby.
2 4 2
2010-01-17T10:39:59+01:00
Zad 4

Grzesiek 8lat
marek-16lat
Zbyszek-24lat

zad 5


najmłodszy -10lat
starszy-15lat
najstarszy-20lat

zad 7


45osób

bd-16
d-8
dos-12
dop-6
ndst-3