Przyporządkuj nazwom systematycznym tlenków oznaczonym liczbami i literami .
1.tlenek węgla (II) A.Jego nazwa zwyczajowa to magnezja
palona.
2.tlenek węgla (IV) B.Zwany jest popularnie krzemionką.
3.tlenek wapnia C.Zwany popularnie wodą.
4.tlenek krzemu (IV) D.Zwany popularnie wodą ciężką.
5.tlenek wodoru E.Jego nazwa zwyczajowa to glejta
ołowiana.
6.tlenek ołowiu(II) F.Jego nazw zwyczajowa to arszenik.
7.tlenem magnezu G.Zwany jest gipsem krystalicznym.
8.tlenek glinu H.Jego nazwa techniczna to wapno palone
9.tlenek deuteru I.Jego nazw zwyczajowa to czad.
10.tlenek azotu(I) J.Jego nazwa zwyczajowa to gaz
rozweselający.
11.tlenek arsenu (III) K.Powoduje mętnienie wody wapiennej.
L.W przyrodzie występuje jako minerał
korund .

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:12:26+01:00
1.- I
2. - K
3. - H
4. - B
5. - C
6. - E
7. - A
8. - L
9. - D
10. - J
11. - F

Mam nadzieję, że pomogłam ;)
7 4 7