Zadanie 63
Wyjaśnij wpływ efektu cieplarnianego na intensywność fotosyntezy i rozmieszczenie gatunków na Ziemi.


............................................................................................

Zadanie 64
Z tych cech wybierz te cechy budowy liścia, które umożliwiają roślinom iglastym zachowanie liści w okresie zimowym
- Małe liście
- Aparaty szparkowe w skórce dolnej
- Duże liście
- gruba kutykula
- liście w kształcie igieł
- aparaty szparkowe w zagłębieniach
- cienka kutykula
- liście w kształcie łuseczek
Zadanie 65
Konieczność zrzucania loiści na zimę przez większość roślin okrytozalążkoiwych w strefie umiarkowanej związane jest z warunkami środowiska. Uzasadnij to stwierdzenie:
.............................................................................................
zadanie 66
Oceń możliwość życia roślin motylkowych i owadożernych na glebach ubogich w azot.
............................................................................................
zadanie 67
podaj przykłady działalności człowieka, w której wykorzystuje się wiedzę o wpływie czynników środowiska na przebieg fotosyntezy.
-.....................................................................................
-.....................................................................................
-.....................................................................................
-.....................................................................................

Daje najlepsze za te zadania:)
Proszę pomóżcie mi bo to na jutro:)

1

Odpowiedzi

2010-01-18T17:12:51+01:00
Zad.64
gruba kutykula,
liście w kształcie igieł,
aparaty szparkowe w zagłębieniach,
liście w kształcie łuseczek