Odpowiedzi

2010-01-17T12:21:58+01:00
Salomon był on Królem w czasach przed naszą erą.
Jego madrość polegała na tym , że pewnego dnia odwiedziły go 2 kobiety. Jedna przyszła z dzieckiem druga bez dziecka.
Salomon zapytał co sie stało? Kobieta bez dziecka odpowiedziała: jej dziecko umarło w nocy i zabrała mi moje żywe! Na to 1 kobieta to nie prawda! Jej dziecko umarło przyniosła je do mnie i podmieniła gdy sie przebudziłam odrazu zorientowałam się że to nie moje dziecko!
Salomon na to mam rozwiązanie straże rozetnijcie dziecko na pół każda dostanie po połowie! Wtedy pierwsza krzyczała! Nie proszę nie! Oddajcie jej moje dziecko tylko żeby żyło nie zabijajcie oddajcie jej! Wtedy wynikło że prawdziwa matka postawi się za swoje dziecko! Więc na tym polegała mądrość Salomona odkrył która była prawdziwą matką...
12 4 12
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:27:05+01:00
Salomon;(król Izraela ,syn i następca króla dawida )wielki budowniczy,swój dwór uczynił ośrodkiem kultóry ,głównie literatóry według bibli słynoł z mądrości .Na lata jego panowania przypada najwieksza świetność monarchi hebrajskiej.Choć data jego panowania nie jest pewna proponuje się lata 973-935 p.n.e. Salomon był synem Dawida, króla Izraela, i Batszeby, wdowy po Uriaszu. Urodził się w Jerozolimie już po śmierci swojego starszego rodzonego brata. Otrzymał imię Jedidia (Jedyniasz), imię Salomon było najprawdopodobniej imieniem tronowym, które przybrał dopiero po objęciu rządów. * Zasłynął jako budowniczy. W ciągu siedmiu lat wybudował w Jerozolimie świątynię, zwaną później pierwszą świątynią jerozolimską. Trzynaście lat budował sobie pałac. Inne jego budowle to: Dom Lasu Libanu, pałac dla córki faraona, mury jerozolimskie, zabudowy w miastach Chasor, Megiddo i Gezer, miasta-spichlerze Baalat i Tamar.
* Jako pierwszy z izraelskich władców korzystał z rydwanów.
* Jego wojsko składało się w znacznej części z nie-Izraelitów np. Jebusytów, Hetytów (Chetytów) czy Amorytów.
* Doprowadził do przeniesienia Arki Przymierza do pierwszej Świątyni.
* W pierwszych latach rządów pozostawał wierny kultowi Jahwe, później dopuścił do politeizmu – stawiając nawet posągi Kemoszowi (bóg moabicki) i Milkomowi (bóg ammonicki).
* Przeciwnikiem Salomona był Hadad, potomek królów Edomu i powinowaty faraona. W ostatnich latach rządów z przywódców opozycji wyróżniali się Rezon (inaczej Resin), syn Eliady, oraz Jeroboam, późniejszy pierwszy władca Królestwa Północnego.
* Salomon słynął ze swojej mądrości. "Bóg dał Salomonowi mądrość i rozsądek nadzwyczajny oraz rozum nieogarniony, jak piasek na brzegi morza. Toteż mądrość Salomona przewyższała wszystkich ludzi Wschodu i Egipcjan. (...) Wypowiedział bowiem trzy tysiące przysłów, a pieśni jego było tysiąc pięć" (1 Krl 5, 9-12).
* Znana jest historia związana z wyrokowaniem króla: nierządnice miały po jednym niemowlęciu, jedno z nich umarło, każda twierdziła, że jej dziecko żyje. Salomon stwierdza, że należy dziecko rozciąć na dwie połowy, aby każda kobieta otrzymała po połowie. Wtedy przeciwko wyrokowi protestuje prawdziwa matka, która woli oddać je rywalce, niż pozwolić, by poniosło śmierć; Salomon poznaje po tym, że to ona jest matką dziecka i oddaje je jej. (1 Krl 3, 16-28)zad 2


„Być chrześcijaninem - to odkryć ze zdumieniem, że Bóg powołuje mnie do konkretnego stylu życia. Powołuje, bo kocha”. Powołanie to Boży plan względem naszego życia,Boże pragnienie które mamy zrealizować,Jezus pragnie naszej miłości niezależnie jaką drogą pójdziemy ważne by pełnić nie swoją wolę ale Jego Swiętą wolę a wtedy będziemy naprawdę szczęśliwi i będziemy tym szczęściem obdarzać innych:
17 3 17