Wskaż punkt, który leży w 4 ćwiartce układu współrzędnych
A. (12, 14)
B. (-12, -14)
C. (14, -15)
D. (-12,15)

Które z poniższych wyrażeń ma inną wartość niż trzy pozostałe
A. 5,89- 4,14
B. ¹⁰⁻¹⁷/₁₉₋₁₅
C. 2¹/₃ ×( -0,75)
D. ½-(-³/₂)²

3

Odpowiedzi

2010-01-17T10:32:25+01:00
1C (pierwsza liczba musi być dodatnia, druga ujemna)
2A (tylko pierwsze wyrażenie jest dodatnie, reszta to wyrażenia ujemne)
1 5 1
2010-01-17T10:39:03+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T11:49:13+01:00
1. C, bo w czwartej ćwiartce są x zawsze dodatnie, a y zawsze ujemne

2.A
A. 5,89 - 4,14 = 1,75
B. (10 - 17) ÷ (19 - 15) = -7/4 = -1 3/4
C. 2 2/3 × (-0,75) = 7/3 × (- 3/4) = -7/4 = -1 3/4
D. 1/2 -(-3/2)² = 1/2 - 9/4 = -7/4 = -1 3/4
B=C=D
1 5 1