1.oblicz objętość tlenu potrzebną do spalenia 25dm3 pewnego gazu, wiedząc że dwie objętości tego gazu reagują w tych samych warunkach ciśnienia i temperatury z 13 objętościami tlenu.
2.ile moli SO3 można otrzymać z 10dm3 SO2 w warunkach normalnych?
3.ile dm3 CO2 otrzymamy z rozkładu 12g CaCO3 w warunkach normalnych?
4.ile dm3 tlenu otrzymamy z rozkładu 4,34g HgO w warunkach normalnych?
5.ile dm3 CO należy utlenić aby otrzymać 13,2g CO2 w warunkach normalnych?
6.ile g amoniaku należy utlenić by otrzymać 112dm3 NO w warunkach normalnych, jeżeli reakcja przebiega wg równania:
4 NH3+5 O2 -> 4 NO+ 6 H2O
błagam o pomoc!! proszę o obliczenia.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-18T19:24:55+01:00
1 zadanie.

Żeby spalić 2 objętości gazu należy użyc 13 objętości tlenu

objętość gazu- 25dm3

2*22,4 dm3- 13*22,4 dm3
25dm3- x

x= 162,5dm3- tyle wynosi objętość tlenu do spalenia 25dm3 pewnego gazu.

2 zadanie.

2SO₂+ O₂--->2SO₃

44,8dm3- 44,8dm3
10dm3- x

x= 10dm3

3 zadanie.

CaCO3--->CO₂ + CaO

100g/mol- 22,4dm3
12g- x

x= 2,688dm3

4 zadanie.

2 HgO---> 2Hg+ O₂

433g- 22,4dm3
4,34g- x

x= 0,225dm3

5 zadanie.

2CO+ O₂---> 2CO₂

44,8dm3- 88g
x- 13,2g

x= 6,72dm3

6 zadanie.

4 NH₃+ 5O₂--->4NO+ 6H₂O

68g- 89,6dm3
x- 112dm3

x= 85g.

Pozdrawiam ;) miłej nauki życzę.

2 5 2