Odpowiedzi

  • Roma
  • Community Manager
2010-01-17T11:43:20+01:00
1. Co to była konfederacja targowicka?
Konfederacja targowicka (1792 - 1793) została oficjalnie zawiązana w Targowicy, a faktycznie w Petersburgu, pod dyktando Katarzyny II, przez magnatów i związanej z nimi szlachty, którzy sprzeciwiali się reformom i polityce zagranicznej Sejmu Czteroletniego.
Przywódcy konfederacji targowickiej: Szczęsny Potocki, Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski (Korona), Józef i Szymon Kossakowscy (Litwa). Pretekstem były postanowienia Konstytucji 3 maja. Nikłe wpływy targowiczan w początkowym okresie pozwalają traktować tę konfederację jako przedsięwzięcie marionetkowe, mające uzasadnić rosyjską interwencję w Rzeczypospolitej. Po przystąpieniu do Targowicy króla Stanisława Augusta, który liczył na ocalenie choć części reform Sejmu Czteroletniego i po przerwaniu działań wojennych, konfederaci objęli władzę w kraju. Opierała się ona na stacjonujących w Rzeczypospolitej wojskach rosyjskich, mimo to jednak nie była sprawna. Rozbiór był dla przywódców Targowicy zaskoczeniem. mimo ze własnym postępowaniem się do niego przyczynili.

2.Wymienić w punktach przyczyny wojny w obronie konstytucji majowej, a następnie również w punktach jej przebieg i skutki?
Wojna z Rosją (1792 r.) w obronie Konstytucji 3 maj.
- Przyczyną tej wojny było wkroczenie 100-tysięcznej armii rosyjskiej na terytorium Litwy i Ukrainy.
- Polska wystawiła około 60-tysięczną armię pod dowództwem Józefa Poniatowskiego na Ukrainie i pod dowództwem księcia Ludwika Wirtemberskiego na Litwie (po jego zdradzie dowódcą został gen. Józef Judycki)
- 18 VI 1792 r. zwycięstwo księcia Józefa Poniatowskiego pod Zieleńcami - dla upamiętnienia tego zwycięstwa król ustanowił order Virtuti Militari
- zajęcie przez Polaków pozycji obronnych na linii Bugu: bitwa pod Dubienką (Tadeusz Kościuszko nie zdołał obronić linii Bugu)
- 24 VII 1792 r. - przystąpienie Stanisława Augusta do konfederacji targowickiej (brak wiary króla i jego otoczenia w zwycięstwo
- skutki: zniszczenie dzieła Sejmu Wielkiego, Komisji Edukacji Narodowej, odebranie praw mieszczanom (przywrócono prawa szlachcie gołocie). prześladowanie działaczy Sejmu Wielkiego i najważniejszy skutek to Drugi Rozbiór Polski - 1793 r.

3. Kiedy, gdzie, kto i w jaki sposób dokonał 2 rozbioru Polski?
Sejm rozbiorowy w Grodnie w 793 r.:
- ratyfikował traktaty rozbiorowe z 23.01.1793 r. na podstawie, których Rosja zagarnęła 250 tys. km² (3,06 mln mieszkańców), w tym wschodnią część Białorusi wzdłuż linii Druja-Pińsk oraz większą część Ukrainy i Podola, a Prusy 58 tys. km² (1,14 mln mieszkańców), w tym Gdańsk, Toruń, Wielkopolskę i zachodnią część Mazowsza.
11 3 11