Odpowiedzi

2010-01-17T11:02:00+01:00
H=l*sin(30°)
Bierze się to stąd, że odchylenie się kulki od położenia początkowego o 60° tworzy trójkąt równoboczny, w którym wszystkie kąty wynoszą 60° i wszystkie boki są równe.
Ek=0,5*m*v^2
Ep=m*g*h=m*g*l*sin(30°)=0,5*m*g*l
W punkcie końcowym ruchu
Ep=Ek
0,5*m*g*l=0,5*m*v^2 / 0,5*m dzielimy równanie obustronnie
g*l=*v^2
v=sqrt(g*l)=sqrt(10*0,8)=sqrt(8)=2,8284 m/s
4 5 4