ODPOWIEDZCIE NA CO KOLWIEK11.Wyłącz wspólny czynnik przed nawias
d) 20(a2 – b2) – (a2 – b2) e) 12(x2 – 10) – 5(x2 – 10)
f) 2(x + 1) + 3(x + 1) + 4 (x+ 1) g) 5(2x + 4y) + (2x + 4y)

12. Samochód przed obniżką kosztował 40 000 zł. Obecnie jego cena wynosi a zł. O ile procent obniżono cenę samochodu?

13. Wykonaj mnożenie: a) (a –6) * (3a + 4) b) (xy + 3y)*(4xy – 5y) c) (x + y + 3) * (2x – y)

19. Zmieszano trzy gatunki cukierków: a kg po 15 zł, b kg po 20 zł i c kg po 25 zł. Oblicz jaka jest cena jednego kilograma mieszanki

2

Odpowiedzi

2010-01-17T11:33:55+01:00
13. a) (a –6) * (3a + 4) =3a²-18a+4a-24=3a²-14a-24
b) (xy + 3y)*(4xy – 5y) =4x²y²-5xy²+12xy²-15y²=4x²y²-15y²+7xy²
c) (x + y + 3) * (2x – y)=2x²-xy+2xy-y²+6x-3y
2 3 2
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T11:44:26+01:00
Zad.11
d) 20(a²-b²)-(a²-b²)=(a²-b²)(20-1)=19(a²-b²)
e) 12(x²-10)-5(x²-10)=(x²-10)(12-5)=7(x²-10)
f) 2(x+1)+3(x+1)+4(x+1)=(x+1)(2+3+4)=9(x+1)
g) 5(2x+4y)+(2x+4y)=(2x+4y)(5+1)=6(2x+4y)

Zad.12
Dane:
a- cena po obniżce
40000 zł - cena przed obniżką
x- procent obniżki

40000 - 100%
a - x

a100%=40000x /÷40000
x=(100a÷40000)%

Odp.: Cenę samochodu obniżono o (100a÷40000)%.

Zad.13
a) (a-6)(3a+4)=3a²+4a-18a-16=3a²-14a-16
b) (xy+3y)(4xy-5y)=4x²y²-5xy²+12xy²-15y²=4x²y²+7xy²-15y²
c) (x+y+3)(2x-y)=2x²-xy+2xy-y²+6x-3y=2x²-xy-y²+6x-3y

Zad. 19
a kg+b kg+c kg=x kg
15 zł+20 zł+25 zł= 60 zł
60 zł ÷ x kg

Odp.: Kilogram tej mieszanki kosztuje (60÷x)zł.
1 4 1