Odpowiedzi

2010-01-17T11:29:57+01:00
TRNA - transportuje aminokwsay do miejsca syntezy białek, czyli rybosomu
mRNA - z niego jest odczytywana kolejność aminokwasów w syntetyzowanym białku
rRNA - element struktury rybosomu
rybosom - składa saminokwas - składnik białka (peptydu, polipeptydu)

ię z dwóch podjednostek, jest miejscem syntezy białek