Odpowiedzi

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1
3N --- 3 atomy azotu
2ZnS --- 2 cząsteczki siarczku cynku
2N2 --- 2 cząsteczki azotu
2Fe --- 2 atomy żelaza
5H2O --- 5 cząsteczek wody
4Cl --- 4 atomy chloru
4CI2O --- 4 cząsteczki tlenku chloru(I)

2
4 CI2 --- 8 atomów chloru
3 P4 --- 12 atomów fosforu
5 K2O --- 10 atomów potasu, 5 atomów tlenu
2 CI2O5 --- 4 atomy chloru, 10 atomów tlenu
3 H2SO4 --- 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki, 12 atomów tlenu

143 4 143