Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T11:33:48+01:00
Rolnictwo. Rolnictwo wysokotowarowe; użytki rolne zajmują 39% pow. kraju, dominującą formą użytkowania ziemi są łąki i pastwiska; przeważają gospodarstwa małe i średnie (przeciętnie 10–12 ha); 1 ciągnik przypada na 13,6 ha użytków rolnych; poziom nawożenia ma tendencję spadkową w związku z powszechną produkcją tzw. zdrowej żywności (z 85 kg nawozów sztucznych na 1 ha gruntów rolnych w 1996 do 61 kg w 2003); hodowla dostarcza ponad 80% wartości produkcji rolnej; rozwinięta gł. hodowla bydła o kierunku mlecznym (1,5 mln sztuk; przeciętny roczny udój od 1 krowy — 5447 kg, 2004) i trzody chlewnej, w strefach podmiejskich — drobiu, w wyższych piętrach Alp i Jury — owiec; na Wyż. Szwajcarskiej uprawa pszenicy, jęczmienia, ziemniaków i buraków cukrowych, w dolinie Rodanu i nad Jez. Genewskim — warzyw i owoców (gł. jabłonie, grusze), na południowych stokach Jury — winorośli. Maleje znaczenie leśnictwa w związku z ochroną lasów.


Turystyka. Istotną rolę w gospodarce kraju odgrywa turystyka; w 2003 Szwajcarię odwiedziło 12,8 mln turystów zagr., gł. z: Niemiec, ponadto z Wielkiej Brytanii, USA, Francji i Włoch; wpływy z turystyki 12,2 mld dol. USA (2005); ośr. turyst. są zabytkowe miasta (Lozanna, Genewa, Lucerna, Zurych), alp. stacje klim. i ośr. narciarskie (Zermatt, Sankt Moritz, Davos, Arosa, Grindelwald, Kandersteg i in.), wybrzeża jezior (gł. Lugano, Maggiore, Genewskie); szwajc. Alpy są centrum eur. alpinizmu; rozbudowane zaplecze turyst.; gęsta sieć hoteli, schronisk górskich i kempingów; znaczne dochody przynosi również organizacja wielu międzynar. konferencji i zjazdów, festiwali, zimowych zawodów sport. oraz obsługa przedsiębiorców i polityków przybywających do Szwajcarii służbowo.
12 2 12