Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T11:41:10+01:00
Trzeba sprawdzić, czy istnieje taki punkt w figurze, że gdyby obrócić figurę o 180 stopni wokół tego punktu, to powstała by nam taka sama figura.

Proste przykłady:
prostokąt - środkiem symetrii jest punkt przecięcia przekątnych.... dla każdego punktu istnieje punkt symetryczny do niego względem środka symetrii..

Kolejny prosty przykład:
odcinek - środkiem symetrii jest środek odcinka

Inny przykład:
koło

Jeszcze inny:
sześciokąt foremny.

NIE SĄ ŚRODKOWO SYMETRYCZNE:
trójkąŧ (żaden).
pięciokąt (żaden)

n-kąt (jeśli n jest nieparzyste)

2 5 2