1) Samochód ruszając z miejsca postoju w czasie 10 sekund uzyskuje prędkość 54 km/h. Jaka jest wartość średniego przyspieszenia samochodu w tym czasie? Ile wynosi droga przebyta w tym czasie przez samochód?

2) Samochód ruszając z miejsca ruchem jednostajnie przyspieszonym w czasie 20 sekund przebył drogę równa 200 m. Jaką prędkość uzyskał samochód po tym czasie?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:07:31+01:00
54 km/h= 15m/s
V= 54 km/h
V₀=0m/s
t=10s
s=?
a=?

1) Na wszelki wypadek wyprowadzę wzory:
V=V₀+at
V=at
a= V/t
a= 15/10= 1,5 m/s²

s= V₀*t+1/2*a*t² (V₀=0, czyli V₀*t=0, mamy więc:)
s= 1/2 a*t²
s= 1/2 1,5*100
s= 75m

2)
s=200m
t=20s
V₀=0
V=?

V=V₀+at
s=1/2a*t² |*2
2s=a*t² |/t²
a= 2s//t²

a=400m/400s²
a=1m/s²

V=at
V=1m/s²*20s
V=20m/s
2 4 2