Znajdź wzór funkcji liniowej f, wiedząc, że:
a) do wyfresu funkcji f należą punkty o współrzędnych (3,-6) oraz (2,4)
b) do wykresu funkcji f należą punkty o wpsółrzędnych (3,1) oraz (5,1)
c) f(1)=3 i f(0)=0
d) wykres funkcji przecina oś y dla y=-2 oraz oś x dla x=4

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:23:23+01:00
A) (3,-6) (2,4)
-6=3a+b
4=2a+b\*(-1)

-6=3a=b
-4=-2a-b

-10=a
4=-20+b
24=b
y=-10x+24
b)
1=3a+b
1=5a=b\*(-1)

1=3a+b
-1=-5a-b
0=-2a
a=0
1=0+b
b=1

y=1

c)
3=a+b
0=b

3=a+0
a=3

y=3x
2 2 2