Odpowiedzi

2010-01-17T13:23:30+01:00
Include <iostream>
using namespace std;

void main ()
{
---int liczba, min, indeks;
---int tab[10];
---float srednia;

---for (int i = 0; i < 10; i++)
---{
------cin>>liczba;

------tab[i] = liczba;
------srednia = srednia + liczba;
---}

---srednia = srednia / 10;
---min = tab[0] - srednia;
---if (min < 0) {min = - min;}
---indeks = 0;

---for (int i = 1; i < 10; i++)
---{
------liczba = tab[i] - srednia;
------if (liczba < 0) {liczba = - liczba;}
------if (liczba < min) {indeks = i;}
---}

---cout<<tab[indeks];
---system ("PAUSE");
}

UWAGI!
Znaki '-' nie należą do kodu, przed wklejeniem do kompilatora trzeba je usunąć (poprawiają przejrzystość kodu, tu się nie da dać tabulatora). Instrukcja 'system ("PAUSE")' na końcu kodu w zasadzie nie jest potrzebna, ale dzięki niej program od razu po wczytaniu danych nie zamknie się tylko poczeka na naciśnięcie ENTER i będzie można zobaczyć wynik.

w razie pytań pisz na pw
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T15:00:34+01:00
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;

// ilosc liczb
const int n = 10;

int main()
{
// tablica dla licz
double t[n];

// wczytanie danych
for (int i=0; i<n; ++i)
cin >> t[i];

// wyliczenie sredniej
double sr = 0.0;
for (int i=0; i<n; ++i)
sr += t[i];
sr /= n;

// wypisanie sredniej
cout << sr << endl;

// wyszukanie liczby, ktora jest najblizej sredniej
double r = abs(sr - t[0]);
for (int i=0; i<n; ++i)
if (abs(sr - t[i]) < r)
r = abs(sr - t[i]);

// teraz jeszcze wypisujemy liczby ktore sa najblizej sredniej

for (int i=0; i<n; ++i)
if (abs(sr - t[i]) == r)
cout << "Na pozycji " << i+1 << " jest liczba " << t[i] << endl;

return 0;
}
1 5 1