NapisZ równanie i rozwiąż układ :
Oslica niosła wino i uginajac sie pod jego ciężarem, skarżyła się mułowi ,który jej towarzyszył. Muł rzekł:
-Czemu ty narzekasz oślico ? Gdybym ja wziął jedną z twoich miar, to ładunek mój byłby dwa razy większy od twego , a gdybyś ty wzięła jedną z moich miar, to ja dźwigałbym tyle samo co ty .
Ile miar niosła oslica, a ile muł?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:13:17+01:00
X- ciężar jaki niosła oślica
y- ciężar jaki niósł wół

muł- Gdybym ja wziął jedną z twoich miar, to ładunek mój byłby dwa razy większy od twego, czyli

2(x-1) = y+1

gdybyś ty wzięła jedną z moich miar, to ja dźwigałbym tyle samo co ty , czyli
x+1 = y-1

x+1=y-1
2(x-1) = y+1

x= y -2
2x-2 = y+1

x= y -2
2( y-2) - 2 = y-1

x= y -2
2y-4 - 2 = y-1

x= y -2
y= 5

x= 5-2 = 3


Muł - 5
Oślica- 3


8 2 8