Odpowiedzi

2010-01-17T20:47:50+01:00
Etapy rozpowszechniania się chrześcijaństwa w cesarstwie Rzymskim.

Mimo wielu podobieństw religia greków i rzymian różniła się. Ponieważ grecy stworzyli własną mitologię. Rzymianie byli praktyczni, nie interesowało ich to jak żyją bogowie. Religię rzymską tworzyła zbitka ludów. Początkowy okres religii Rzymu to wierzenia wieśniaków, wtedy zaczęły się tworzyć pierwsze rytuały. Najważniejszym bogiem był Jupiter (nieba). W Rzymie były czczone bóstwa domowe i inne które opiekowały się gospodarstwami. Wśród bóstw domowych był kult mężczyzny kojarzonego ze zdolnościami seksualnymi. Kult ojca rodziny przeniósł się na cesarzy, później na Rzym, a potem na cały naród Rzymski. Lary - opiekunki domostw, występowały w postaci małych figurek. Enaty - opiekunowie całego przybytku, modlono się do nich o urodzaje. Kult przodków - kult ludzi zmarłych, wierzyli że jest świat podziemia gdzie duchy wędrują, byli twórcami święta zmarłych - zaduszki 21 luty. Many - dobre duchy, Larwy - złe duchy. W Rzymie ukształtowała się grupa kapłanów, mieli oni dużo obowiązków - zajmowali się ustalaniem kalendarza na cały rok, spisywali kroniki, testamenty ludzi bogatych, brali udział w ślubach. Augurowie - odczytywali wróżby np. z lotu ptaków, z wątroby zwierząt, z ubioru i zachowań ludzi (auspicja). Składanie ofiar; krwawe - ze zwierząt; bezkrwawe - jedzenie. Kapłan sam nie mordował zwierzęcia, po tym zaczynały się uczty. Kult religijny cesarzy został wprowadzony za Oktawiana Augusta, miejscem był dom królewski, który znajdował się na Forum Romanum.Nie wiem czy ci o to chodziło ale napisałam :)