1. sprawdź jakie muzeum lub galeria znajdują się najbliżej najbliżej twojego miejsca zamieszkania ( podkarpacie --- Przysietnica [koło Brzozowa]) Zorientuj się, co jest jej/jego chlubą.
2.Na podstawie zgromadzonych informacji napisz krótką notatkę wg. planu:
1. Dokładna nazwa muzeum.
2. dokładny adrs
3. godziny otwarcia
4.rodzaj zbiorów
5. najważniejsze eksponaty


3. Powiedz, jak z twojej szkoły dojechać do tego muzeum (w razie potrzeby skorzystaj z mapy, przydatnych rozkładów jazdy)

Błaaaaaaaam, pomóżcie.... naje naj !!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:36:52+01:00
Najbliżej mojego miejsca zamieszkania znajduje się Muzeum Regionalne w Brzozowie. Ma ono bardzo bogatą ofertę edukacyjną, w przystępny sposób ukazuje nam historię naszego regionu, pokazuje nam także jego walory kulturalne i krajoznawcze.
Muzeum Regionalne im. Adama Fastnachta znajduje się przy ulicy Parkowej 5 w Brzozowie. W poniedziałek i czwartek otwarte jest w godzinach od 8.00 do 16.00, we wtorek, środę i piątek - od 8.00 do 15.00. W swoich zbiorach posiada bardzo różnorodne eksponaty. Najstarszymi obiektami w zbiorach są krzemienne i kamienne toporki i siekierki z okresu neolitu (4500-1700 r. p.n.e.) odkryte w trakcie prac wykopaliskowych w okolicach Brzozowa. Muzeum gromadzi także pamiątki kultury ludowej - narzędzia pracy, przedmioty z wyposażenia mieszkań, przedmioty codziennego użytku oraz wyroby rzemiosła artystycznego.
Do najważniejszych eksponatów zaliczyć możemy rzeźby wielu artystów, takich jak np. Stanisław Adamczak ze Zmiennicy, Markek Dudy z Izdebek, Stanisław Konieczko z Humnisk, czy Antoni Laska z Humnisk.
Do Muzeum możemy dojechać, jadąc ulicą Bohaterów II Wojny Światowej, w stronę ulicy Rzeszowskiej. Następnie powinniśmy zjechać na drogę główną. Później skręcić w ulicę Moniuszki, skąd bezpośrednio skręcimy w ulicę Parkową. Dojazd powinien zająć nam nie więcej niż 30 minut.

uff. info mam stąd: http://www.muzeum.brzozow.pl/
15 4 15
2010-01-17T12:46:28+01:00
Muzeum Regionalne im. A. Fastnachta w Brzozowie

Rynek 10, 36-200 Brzozów

Czynne:
w poniedziałki 8.00-16.00,
we wtorki 8.00-15.00,
w środy 8.00-15.00,
w czwartki 8.00-16.00,
w piątki 8.00-15.00

Podstawowym zadaniem placówki jest gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie muzealiów z zakresu archeologii, historii, sztuki regionu, a także prowadzenie działalności naukowej
i oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, szkołami i organizacjami na terenie miasta i okolic. Muzeum to gromadzi także pamiątki kultury ludowej - narzędzia pracy, przedmioty z wyposażenia mieszkań, przedmioty codziennego użytku, a także wyroby rzemiosła artystycznego.

Najstarszymi obiektami w zbiorach są krzemienne i kamienne toporki i siekierki z okresu neolitu (4500-1700 r. p.n.e.) znalezione w trakcie prac wykopaliskowych w okolicach Brzozowa.

Najlepiej dojechać tego nie mogę znaleźć:(

Mam nadzieję, że pomogłem:) Pozdrawiam!
5 4 5
2010-01-17T13:27:20+01:00
Najbliżej mojego miejsca zamieszkania znajduje się Muzeum Regionalne w Brzozowie. Najstarszymi obiektami w jego zbiorach są krzemienne i kamienne toporki i siekierki z okresu neolitu (4500 - 1700 r. p.n.e.) odkryte w trakcie prac wykopaliskowych w okolicach Brzozowa. Zbiory historyczne najliczniej reprezentowane są przez archiwalia (m.in. opis granic Brzozowa z 1748 roku i księgę wójtowsko-ławniczą z II połowy XVII wieku).
Muzeum Regionalne w Brzozowie znajduje się przy ulicy Rynek 10. Jest ono otwarte:
poniedziałek - piątek od 8 do 15
w sezonie (kwiecień - wrzesień) także w sobotę i niedzielę w godzinach 9 - 13
Podstawowym zadaniem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie eksponatów z zakresu archeologii, etnografii, historii, sztuki regionu, a także prowadzenie działalności naukowej i oświatowej w zakresie wymienionych dyscyplin oraz współdziałanie w upowszechnianiu nauki i sztuki z instytucjami, szkołami i organizacjami na terenie miasta i okolic.
Dojazdu nie mogłam znaleźć.
3 4 3