Oblicz:
a) W którym kwasie jest większa zawartość procentowa (% masowy) azotu:w kwasie azotowym(III) (HNO₂) czy azotowym(V) (HNO₃).
b) ile gramów wody należy odparować z 300cm³ 50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3g/cm³, aby otrzymać roztwór 68-procentowy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:29:24+01:00
A) M molowa azotu= 14g/mol
M molowa HNO₂= 47 gm/mol

%masowy azotu w HNO₂= 14gmol/47gmol* 100%= 29,79%

M molowa HNO₃= 63g/mol
% masowy azotu w HNO₃= 14gmol/63gmol* 100%= 22,22%

Większa zawartość procentowa azotu jest w kwasie azotowym(V)- HNO3

b) V₁= 0,3dm³
Cp₁= 50%
d= 1300 g/dm³
M= 63 g/mol


liczmy stężenie molowe, ze wzoru Cm= Cp*d/ M*100%= 10,32 mol/dm³

liczymy liczbę moli Cm= n/v
n= Cm*V= 10,32mol/ dm³* 0,3dm³= 3mole

liczymy masę substancji w tym roztworze.
n=m/M
ms= n*M= 3mole*63g/mol= 189g

Liczę masę roztworu 2

Cp₂= 68%
Cp₂= ms/mr₂*100%
mr₂= ms*100% / Cp₂= 278g
mr₂= 278g

liczymy masę roztworu 1
Cp₁= ms/mr₁*100%
mr₁= ms*100% / Cp₁= 378g

mH20 1 roztworu= mr₁-ms= 189g
mH20 2 roztworu= mr₂- ms= 89g

189g-89g= 100g

Należy odparować 100g H2O

Pozdrawiam


1 5 1