Można przyjąć, że lądy na ziemi zajmują łącznie 150mln. kilometrów kwadratowych. Diagram przedstawia procentowy udział powierzcni poszczególnych kontynentów w całkowitej powierzchni lądów.
Europa-7%
Azja-30%
Afryka-20%
Ameryka Północna-16%
Ameryka Południowa-12%
Australia-6%
Antarktyda-9%

a) Oblicz, jaką powierzchnię ma Antarktyda.
b) O ile kilometrów kwadratowych powierzchnia Europy jest więka od powierzchni Australii?

2

Odpowiedzi

2010-01-17T12:19:25+01:00
A)
Antarktyda - 9/100 * 150 000 000 km 2 = 135 00 000 km 2 = 13,5 mln km2

b)
Powierzchnia Europy- 7/100* 150 000 000 = 105 00 000 km 2= 10,5 mln km2
Powierzchnia Australii - 6/100* 150 000 000 = 90 00 000 km 2 = 9 mln km2

105 00 000 - 90 00 000 = 150 0000 km2 = 1,5 mln km2
7 5 7
2010-01-17T12:19:51+01:00
9 % = 0,09

a) 0,09 × 150 mln = 13,5 mln km²

b) Pe=0,07 × 150 mln = 10,5 mln km²
Pa= 0,06 × 150 mln = 9 mln km²

10,5-9=1,5 [mln km ²]

6 5 6