Odpowiedzi

2010-01-17T12:25:58+01:00
1) -3x=2x-10
-5x = -10
5x = 10
x = 2

2) 2x-2=7-x
3x = 9
x = 3

3) 10=4-2x
-2x = 6
2x = -6
x = -3

4) 0,5y=7-3y
3,5 y = 7
y = 2

5) -[2x-1]=4
-2x + 1 = 4
- 2x = 3
2x = -3
x = -1,5

6) 2[x+1]=x
2x + 2 = x
2 = -x
x = -2

7) 9[x+8]=9x+8
9x + 72 = 9x + 8
72 = 8 równanie sprzeczne

8) 4x-7<2x+3
2x<10
x<5

9) -x+4>-3[x-1]
-x+4> -3x +3
2x+4>3
2x>-1
x>-0,5

10)2[x+1]+x>4x
2x +2 +x> 4x
3x +2 > 4x
2 > x
x < 2

11) 5[2x-3]-6x>3[4x-3]
10 x - 15 - 6x > 12 x - 9
4 x - 15 > 12 x - 9
-15 > 8 x - 9
-6 > 8x
8x < -6
x < - 3/4

12) 0,2x+2<0,3[x-1] /x10
2 x + 20 < 3(x-1)
2x + 20 < 3x - 3
20 < x -3
23 < x
x > 23

13) w tym zadaniu nie wiem jaki jest znak: < czy >

Jeśli jest "<" to będzie tak:
-0,2[5x-3]<x-0,1 /x10
-2(5x-3) < 10x - 1
- 10x + 6 < 10 x -1
6 < 20 x - 1
7 < 20 x
20 x > 7
x > 7/20
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:33:16+01:00
-3x=2x-10
-5x=-10
x=2

2x-2=7-x
3x=9
x=3

10=4-2x
6=-2x
-3=x

0,5y=7-3y
3,5y=7
y=2

-[2x-1]=4
-2x+1=4
-2x=3
x=⅔

2[x+1]=x
2x+2=x
x=-2

9[x+8]=9x+8
9x+72=9x+8
0=64 rownanie sprzeczne

4x-7<2x+3
2x<10
x<5

-x+4>-3[x-1]
-x+4>-3x+3
1>4x
¼>x

2[x+1]+x>4x
2x+2+x>4x
2>x

5[2x-3]-6x>3[4x-3]
10x-15-6x>12x-9
10x-6x-12x>-9+15
-8x>6
x<¾

0,2x+2<0,3[x-1]
0,2x+2<0,3x-0,3
-0,1x<-2,3
x>23

w ostatnim nie dałeś znaku rownosci:P