1.Co to znaczy, ze roztwór jest 0,5 molowy?
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 15g substancji w 45g acetonu.
3.Do 80g 15procentowegoroztwóru kwasu siarkowego(VI) dodano 20g wody. Jakie jest stezenie procentowe otrzymanego roztworu?
4.Oblicz stężenie molowe roztworu, który zawiera w800 cm³ roztworu 400g bromku wapnia- CaBr2(mała2) .
5.Ile moli KOH znajduje sie w 1,5 dm³ roztworu o stężeniu 0,5 mol/dm³?
6.W jaki sposób przygotujesz 150g jodyny (jod rozpuszczony w etanolu) o stężeniu 10%?
a)odczynniki
b)przyrządy
c)obliczenia
d)czynności.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T18:33:15+01:00
1. Znaczy, że w 1dm3 rozpuszczalnika rozpuszczone jest 0,5 mola substancji
2. 15+45 = 60
15 * 100%/45 = 33,3%
3. 80g * 15% = 12g
80+20 = 100g

100g-100%
12g- x
x=100*12/100 = 12%
4. 800cm3 = 0,8dm3
masa molowa CaBr2 - 199,89
400/199.89 ~ 2 mole
2mole/0,8dm3 = 2,5 mol/dm3
5. 1,5dm3/0,5mol/dm3 = 3 mole
1 5 1