1.Co to znaczy, ze roztwór jest 5%-towy?
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 10g substancji w 40g wody.
3.Ile gramów 6%-towego roztworu należy odparować, aby otrzymać 18g substancji.?
4.Oblicz stężenie molowe roztworu, który zawiera 9,8 kwasu siarkowego(VI)-H2SO4 (małe2małe4)w 250cm³ roztworu.
5W jakiej objętości 2,5 molowegoroztworu bromku wapnia znajduje sie 0,025 molaCaBr2(mała 2).
6.W jaki sposób przygotujesz 250g wodnego roztworu sody o stężeniu 2%?
a)odczynniki
b)przyrządy
c)obliczenia
d)czynności.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T12:49:01+01:00
1.To znaczy, że w [każdych] 100g rozpuszczalnika rozpuszczone jest 5g substancji
2.25%
40g wody - 10g substancji
100g wody - x
100*10/40 = 25g
25/100 * 100% = 25%
3.18/6%*100g * 100g = 300g
4. 9,8 / 250 = 0,0392 mol/cm^3
51mol CaBr2- 200g
2,5mola- X
_________________
X= 500g

i teraz
skoro w 1dm3 jest 500gCaBr2 czyli 2,5mola to 5g jest w X dm3
1dm3-500g
X - 5g
x = 5/500 = 0,01 dm3
6.Tutaj nie wiem, pogłówkuję jeszcze :P
1 4 1