Odpowiedzi

2010-01-17T12:44:16+01:00
np.http://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Rzymie
4 2 4
2010-01-17T12:52:34+01:00
Koloseum
Wielkim osiągnięciem architektury rzymskiej były amfiteatry, odkryte budowle z areną pośrodku, wznoszone z myślą o widowiskach. Najsłynniejszym i największym amfiteatrem jest Koloseum. Zbudowano je w I wieku, a podczas pierwszego widowiska na arrenie występowało 5 tys. dzikich zwierząt. Koloseum składało się z 4 kondygnacji ( 55 m wysokości ) i mieśliło 50 tys. widzów. System schodów i korytarzy zapewniał bezpieczne przemieszczanie się widzów, a dzikie zwierzęta dostarczano na arenę windami z podziemi.
Panteon
Rzym był miastem wielu świątyń. Jedną z nich był Panteon. Świątynia ta poświęcona była wszystkim bogom rzyskim. Wzniesona została na planie kołą. Nie ma w niej otworów okiennych. Światło doo wnętrza budowli dociera przez otwór o średnicy 9 metrów u szczytu gigantycznej kopuły wieńczącej sklepienie. Budynek Panteonu, który możemy obecnie podziwiać w Rzymie, jest rekonstrukcją starożytnego orginału.
9 3 9
2010-01-17T14:50:49+01:00
Circus Maximus (wł. Circo Massimo - cyrk największy) – najstarszy i największy cyrk starożytnego Rzymu. Był usytuowany pomiędzy wzgórzami Palatynu i Awentynu. Jego początki wiążą się z panowaniem Tarkwiniusza Starego. Od VI w. p.n.e. do IV w. cyrk wielokrotnie rozbudowywano i przebudowywano. W ostatecznym kształcie mieścił widownię na 250 000 osób i miał wymiary 544 x 129 m. Rozgrywano w nim przede wszystkim wyścigi rydwanów, ale nie tylko, np. Juliusz Cezar urządzał także polowania.

Najstarszą częścią cyrku są pozostałości fundamentów drewnianego budynku stajni (carceres), pochodzące z 329 p.n.e. Budynek został zastąpiony murowaną budowlą w 174 p.n.e. W tym samym roku na spinie ustawiono 7 jaj informujących o rozgrywanym podczas zawodów okrążeniu. Na polecenie Agryppy, w 33 p.n.e. na spinie ustawiono 7 figurek delfinów, a za czasów Nerona pośrodku spiny umieszczono fontannę w kształcie delfinów.

W 194 p.n.e. dobudowano miejsca na widowni przeznaczone dla senatorów. Za panowania Augusta dodano lożę dla cesarza (pulvinar) oraz ustawiono obelisk o wysokości 23,7 m przywieziony z Heliopolis (obelisk został przeniesiony w 1587 r. na polecenie papieża Sykstusa V na Plac del Popolo.) W 36 r. cyrk spłonął. Odbudowany został przez cesarza Klaudiusza. Po raz drugi zniszczony przez pożar w 64 r. został odbudowany na polecenie Nerona. Kolejny pożar miał miejsce za panowania Domicjana. Odbudowa została zakończona dopiero w 104 r. przez Trajana. W tym okresie budowla miała długość ok. 600 m i szerokość ok. 200 m. Podczas panowania Antoninusa Piusa miała miejsce katastrofa, w wyniku której część budowli zawaliła się. Po odbudowie dokonano kolejnych modyfikacji: Karakalla – poszerzył bramę, Aurelian – postawił na spinie świątynię słońca, Konstantyn Wielki – dodał dodatkowe portyki i ozdobił budynek złotymi kolumnami, Konstancjusz II ustawił na spinie obelisk o wysokości 32,5 m przywieziony z Teb (obelisk od 1587 r. stoi na Placu św. Jana na Lateranie).
9 3 9