1.Co to znaczy, ze roztwór jest 2 molowy?
2.Oblicz stężenie procentowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 20g substancji w 20g alkoholu.
3.Oblicz stęzenie procentowe roztworu saletry otrzymanego po dodaniu jeszcze 5g tej saletry do 50g roztworuo stęzeniu 20%.
4.Oblicz stężenie molowe roztworu, który zawiera 8g wodorotlenku sodu- NaOH-w 200cm³ roztworu.
5.Ile moli NaBr znajduje sie w 0,5dm³ roztworu o stężeniu 0,1 mol/dm³?
6.W jaki sposób przygotujesz 200g wodnego roztworu cukru o stężeniu 15%?
a)odczynniki
b)przyrządy
c)obliczenia
d)czynności.

1

Odpowiedzi

2010-01-17T18:59:28+01:00
1. To znaczy że w każdym 1dm3 rozpuszczalnika rozpuszczone są 2 mole substancji
2. 20g+20g = 40g
20*100%/40g = 50%
3. 50g*20% = 10g
50g + 5g = 55g
55g-100%
15g-x
15*100/55 ~ 27,27%
4. 200cm3 - 0,2dm3
masa molowa NaOH - 40g/mol
8g/40g/mol = 0,2 mol
0,2mol/0,2dm3 = 1 mol/dm3
5. 0,5dm3 / 0,1mol/dm3 = 5mol
1 5 1