Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-17T12:50:12+01:00
Uważam że po złożeniu wniosku może oczekiwać nawet 100 000 zł
5 3 5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-17T12:53:02+01:00
Pomoc dla rolników w ramach której możliwa do uzyskania jest jednorazowa premia w wysokości 50 tys. zł. O pomoc może się ubiegać osoba która jest pełnoletnia i w dniu składania wniosku nie ukończyła 40 roku życia oraz posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe, nie prowadziła dotychczas działalności rolniczej, bądź prowadzi działalność rolniczą nie dłużej niż 18 miesięcy. Powierzchnia gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gospodarstw rolnych w danym województwie i nie większa niż 300 ha. Dziękuję i pozdrawiam
4 5 4
2010-01-17T12:53:33+01:00
Łączna wartość transferów finansowych dla polskiego rolnictwa powinna wynieść około 2,4 mld EURO w roku 2004, a w 2006 około 3,5 mld EURO. Według wyliczeń ekspertów, średnia płatność na 1 ha wyniesie ok. 70 EURO, a przy dopłacie z polskiego budżetu - 110 EURO na 1 ha (oczywiście należy wziąć pod uwagę, że większość rolników dostanie tylko stawkę równą 25% unijnej, a więc ok. 50 EURO, większą kwotę mogą dostać tylko ci rolnicy, którzy produkują towary objęte dopłatami w UE).
Na interwencję rynkową zostanie przeznaczone w 2004 roku ok. 130 mln EURO. Fundusze z planu rozwoju obszarów wiejskich (PROW) to 776 mln EURO - emerytury rolnicze, zalesianie gruntów rolnych, programy rolno środowiskowe, wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych).
W ramach strukturalnych programów operacyjnych (SOP) w 2004 roku będzie w Polsce ok. 411 mln EURO - inwestycje w gospodarstwach rolniczych, premie dla młodych rolników, inwestycje w przetwórstwie artykułów rolnych, szkolenia zawodowe, gospodarka zasobami wodnymi.
1 4 1